25 สิงหาคม 2562 ฝนตกหนัก!! น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านสบสอยเสียหายหนัก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/98873
เกิดฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสอย เกิดน้ำป่าไหลหลาก และแม่น้ำปายเพิ่มระดับเข้ามาสมทบ ทำให้เกิดน้ำไหลบ่า เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านสบสอย หมู่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เสียหายอย่างหนัก นายวรรณา เกียรติคุณชูชัย อบต.ปางหมู บ้านสบสอย หมู่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในพื้นที่บ้านในสอย ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่น้ำสอย ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านในสอย และบ้านสบสอย เสียหายประมาณ 150 ไร่ และรวมไปถึงคลองส่งน้ำ เหมืองฝาย อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งความชัดเจน เพราะต้องรอให้น้ำลดลงสู่ภาวะปกติก่อน ด้านนายพงศ์พระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กำชับไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.) ให้แจ้งแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ติดแม่น้ำปาย และแม่น้ำสายต่าง ๆ ให้พร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่ม ติดแม่น้ำและในลำห้วย ให้ย้ายสิ่งของมีค่าไปไว้ที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วมถึง พร้อมได้สั่งการให้กองร้อย อส.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชน ในส่วนของเกษตรกร ส่วนหนึ่งได้พากันย้ายต้นงา ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม ออกจากพื้นที่แล้ว แต่มีส่วนหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมและเสียหายไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในพื้นที่บ้านสบสอย เกษตรกรจำนวนมาก ได้มีการปลูกงาเพื่อส่งให้แก่โรงงานผลิตน้ำมันงาและเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัด